Flytta frå Raudeberg til Nordfjordeid og Hotellhagen

Jan Egil Fjellvang var på jakt etter ny bustad, og fann prosjektet Hotellhagen. No har han flytta inn i ny leilegheit på 87 m2, der han trivast godt.

Knallstart på året for Dvergsdal & Sunde Bygg AS

2017 var prega av ein avventande bustadmarknad, men januar 2018 tyder på at ventinga er over. Dvergsdal & Sunde Bygg AS har aldri før selt fleire bustadar i januar.