Sagaparken Panorama – sentralt og fredeleg med sjøutsikt

For Inge og Sigrun Rand var det ikkje draumen om einebustad og stor hage som lokka då dei fann ut at dei skulle flytte på seg. Det var det enkle, gode liv – og sjøutsikt. No har dei budd eit år i Sagaparken Panorama, og stortrivst.

Eit enklare liv i Sagaparken Panorama

Då Truls Songstad og Oddbjørg Ljøkjell flytta til Nordfjordeid i 1987 bygde dei ein stor einebustad øvst i Myklebuståsen. Men etterkvart ønskte dei ein enklare kvardag, og då fall blikket på ei leilegheit i Sagaparken Panorama.

Positiv utvikling for bustadmarknad i Sogndal

Etter ein dupp før jul, er bustadmarknaden i Sogndal no på veg opp igjen. Dvergdal & Sunde har fleire spennande prosjekt i Sogndal, og merkar auka interesse igjen.

Vi har fått vår eiga nyhendeside

Dvergsdal & Sunde har mange spennande prosjekt på gang i 2018. Desse, og mykje anna spennande, kjem til å bli presentert på aktuelt-sida: www.dsnytt.no.

No får du skuffer frå GRASS hos Dvergsdal & Sunde

Fossline Kjøkken lanserer frå 1.mars nye skuffer frå skuffelevandøren GRASS – skuffeverda sitt svar på Ferrari!