Vil du prøvebu i Nedrehagen?

Som oftast må ein velje om ein vil leige eller eige når ein skal flytte. I Nedrehagen kan du velje om du vil leige først – så kjøpe. Om du så kjøper innan eit år, får du refundert opp til 6 mnd husleige.

Kjøp no i Flugetunet – flytt inn til jul

Om du har lyst på på ein prisgunstig bustad, gode soltilhøve, flott utsikt, gangavstand til ”alt” du treng i kvardagen er einebustad i rekke i Flugetunet på Vassenden eit godt val.

Dvergsdal & Sunde Bygg AS – din bustadpartner

Når du skal realiserer draumen om einebustad, står Dvergsdal & Sunde Bygg AS klar til å hjelpe deg fram. Med kontor i Førde, Eid og Sogndal bygger dei gjerne einebustadar kvar som helst fylket vårt. 

Sagaparken Panorama – sentralt og fredeleg med sjøutsikt

For Inge og Sigrun Rand var det ikkje draumen om einebustad og stor hage som lokka då dei fann ut at dei skulle flytte på seg. Det var det enkle, gode liv – og sjøutsikt. No har dei budd eit år i Sagaparken Panorama, og stortrivst.

Eit enklare liv i Sagaparken Panorama

Då Truls Songstad og Oddbjørg Ljøkjell flytta til Nordfjordeid i 1987 bygde dei ein stor einebustad øvst i Myklebuståsen. Men etterkvart ønskte dei ein enklare kvardag, og då fall blikket på ei leilegheit i Sagaparken Panorama.

Kvifor heiter det to-,-fire-,- fleirmannsbustad?

Ja, sei det? For det er jo slik at vi faktisk byggjer bustadar for både menn, kvinner og born, vaksne og familiar, ikkje berre menn. Difor ønskjer vi innspel på kva ord vi kan nytte i staden for mann føre bustad.

Lokalt samarbeid gav salsuksess i Florø

6 av 8 leilegheiter i Fjordgata Panorama i Florø er no selde, eit halvt år før leilegheitene er klare til innflytting. Prosjektet vert bygd av Vestlandet Utvikling AS – eit samarbeid mellom selskapa Dvergsdal & Sunde Bygg AS og Trygve Ullaland AS.

Positiv utvikling for bustadmarknad i Sogndal

Etter ein dupp før jul, er bustadmarknaden i Sogndal no på veg opp igjen. Dvergdal & Sunde har fleire spennande prosjekt i Sogndal, og merkar auka interesse igjen.

Flytta frå Raudeberg til Nordfjordeid og Hotellhagen

Jan Egil Fjellvang var på jakt etter ny bustad, og fann prosjektet Hotellhagen. No har han flytta inn i ny leilegheit på 87 m2, der han trivast godt.

Flytta til Nordfjordeid og Hotellhagen

Eid kommune har flott utvikling av folketal. Bustadutbyggar Dvergsdal & Sunde merkar trenden med at folk frå andre stadar flyttar dit. Nyleg selde dei blant anna leilegheit til eit par som brukar Eid som base for pendling til studie og jobb andre stadar.