Vil du prøvebu i Nedrehagen?

Som oftast må ein velje om ein vil leige eller eige når ein skal flytte. I Nedrehagen kan du velje om du vil leige først – så kjøpe. Om du så kjøper innan eit år, får du refundert opp til 6 mnd husleige.

Kjøp no i Flugetunet – flytt inn til jul

Om du har lyst på på ein prisgunstig bustad, gode soltilhøve, flott utsikt, gangavstand til ”alt” du treng i kvardagen er einebustad i rekke i Flugetunet på Vassenden eit godt val.

Dvergsdal & Sunde Bygg AS – din bustadpartner

Når du skal realiserer draumen om einebustad, står Dvergsdal & Sunde Bygg AS klar til å hjelpe deg fram. Med kontor i Førde, Eid og Sogndal bygger dei gjerne einebustadar kvar som helst fylket vårt. 

Kvifor heiter det to-,-fire-,- fleirmannsbustad?

Ja, sei det? For det er jo slik at vi faktisk byggjer bustadar for både menn, kvinner og born, vaksne og familiar, ikkje berre menn. Difor ønskjer vi innspel på kva ord vi kan nytte i staden for mann føre bustad.

Lokalt samarbeid gav salsuksess i Florø

6 av 8 leilegheiter i Fjordgata Panorama i Florø er no selde, eit halvt år før leilegheitene er klare til innflytting. Prosjektet vert bygd av Vestlandet Utvikling AS – eit samarbeid mellom selskapa Dvergsdal & Sunde Bygg AS og Trygve Ullaland AS.

Flytta til Nordfjordeid og Hotellhagen

Eid kommune har flott utvikling av folketal. Bustadutbyggar Dvergsdal & Sunde merkar trenden med at folk frå andre stadar flyttar dit. Nyleg selde dei blant anna leilegheit til eit par som brukar Eid som base for pendling til studie og jobb andre stadar.