Eit enklare liv i Sagaparken Panorama

Då Truls Songstad og Oddbjørg Ljøkjell flytta til Nordfjordeid i 1987 bygde dei ein stor einebustad øvst i Myklebuståsen. Men etterkvart ønskte dei ein enklare kvardag, og då fall blikket på ei leilegheit i Sagaparken Panorama.

Kvifor heiter det to-,-fire-,- fleirmannsbustad?

Ja, sei det? For det er jo slik at vi faktisk byggjer bustadar for både menn, kvinner og born, vaksne og familiar, ikkje berre menn. Difor ønskjer vi innspel på kva ord vi kan nytte i staden for mann føre bustad.

Lokalt samarbeid gav salsuksess i Florø

6 av 8 leilegheiter i Fjordgata Panorama i Florø er no selde, eit halvt år før leilegheitene er klare til innflytting. Prosjektet vert bygd av Vestlandet Utvikling AS – eit samarbeid mellom selskapa Dvergsdal & Sunde Bygg AS og Trygve Ullaland AS.

Vi har fått vår eiga nyhendeside

Dvergsdal & Sunde har mange spennande prosjekt på gang i 2018. Desse, og mykje anna spennande, kjem til å bli presentert på aktuelt-sida: www.dsnytt.no.

No får du skuffer frå GRASS hos Dvergsdal & Sunde

Fossline Kjøkken lanserer frå 1.mars nye skuffer frå skuffelevandøren GRASS – skuffeverda sitt svar på Ferrari!